Obiective

Obiective

Centrul de Biologie Sistemică, Biodiversitate şi Bioresurse (3B) îşi propune:

  1. Să valorifice, în principal, dar nu exclusiv, resursa umană şi materială existentă în spaţiile de cercetare ale Facultăţii de Biologie şi Geologie, armonizându-le sub o umbrelă comună a intereselor de cercetare ştiinţifică în scopul atragerii de resurse financiare, de resurse umane înalt calificate şi de ridicare a vizibilităţii naționale şi internaţionale a cercetătorilor şi cadrelor didactice din Facultatea de Biologie și Geologie și Grădina Botanică.
  2. Să participe activ la dezvoltarea economică a comunităţii locale şi la iniţierea şi consolidarea unor cooperări internaţionale prin demararea unor proiecte de interes regional care să se incadreze în domeniile prioritare (Bioeconomie, Energie, Mediu şi Schimbări Climatice, Sănătate) ale Strategiei Nationale de Cercetare-Dezvoltare-Inovare (2016-2020), în domeniile şi subdomeniile de „smart specialization” şi sănătate ale ANCSI şi în domeniul prioritar „Ştiinţele Vieţii” al Consiliului European pentru Cercetare (ERC). 
  3. Să asigure consolidarea punţii dintre sistemul academic de educaţie şi educaţia postuniversitară care cuprinde formarea şi specializarea cercetătorilor tineri (masteranzi, doctoranzi) sub supravegherea cercetătorilor tineri cu experienţă (postdoctorali) şi a cercetătorilor experimentaţi („senior researchers”), acest categorii putând contribui la creşterea calităţii şi caracterului aplicat al învăţământului academic în domeniul Biologiei şi Biochimiei din cadrul Facultăţii noastre.