Proiecte

Image Slide 1
Image Slide 1
Suntem dedicați cercetărilor fundamentale și aplicate din domeniul biologiei, științelor vieții aplicate, sănătate și protecției și conservării mediului
Image Slide 2
Suntem dedicați cercetărilor fundamentale și aplicate din domeniul biologiei, științelor vieții aplicate, sănătate și protecției și conservării mediului
Image Slide 3
Suntem dedicați cercetărilor fundamentale și aplicate din domeniul biologiei, științelor vieții aplicate, sănătate și protecției și conservării mediului
Image Slide 4
Suntem dedicați cercetărilor fundamentale și aplicate din domeniul biologiei, științelor vieții aplicate, sănătate și protecției și conservării mediului
Image Slide 5
Suntem dedicați cercetărilor fundamentale și aplicate din domeniul biologiei, științelor vieții aplicate, sănătate și protecției și conservării mediului
Image Slide 6
Suntem dedicați cercetărilor fundamentale și aplicate din domeniul biologiei, științelor vieții aplicate, sănătate și protecției și conservării mediului
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Proiecte

Biologie Moleculară, Biochimie și Biofizică

 

Responsabil laborator: Prof. Dr. Habil. Banciu Horia

horia.banciu@ubbcluj.ro 

2016-2020
 • 2019-2023 – Proiect internațional SEE EEA-RO-NO-2018-0138, nr. contract 4/2019; titlul: „Monitorizarea și evaluarea riscurilor asociate surselor de apă subterane în comunitățile rurale din România – GROUNDWATERISK”; buget total: 1.499.913 Euro, buget partener P2-UBB: 400 000 Euro; director de proiect: Dr. CS I Moldovan Oana (Academia Română, filiala Cluj); responsabil de partener P2-UBB: Prof. Dr. Habil. Banciu Horia; membrii afiliați Centrului 3B: CS Dr. Baricz Andreea, Drd. Cristea Adorján, Drd. Buda Doriana.
 • 2018–2022 – Proiect național PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0016, nr. contract: 15/10.10.2018; titlu: „Lanțuri trofice în întuneric: diversitate și procese evolutive în peșteri (DARKFOOD)”; buget total: 8 500 000 lei, buget partener UBB: 2.000.000 lei; director de proiect: Dr. CS I Moldovan Oana (Academia Română, filiala Cluj); responsabil de partener P1-UBB: Prof. Banciu Horia; membrii afiliați Centrului 3B: Șef Lucrări Dr. Sesărman Alina, CS Dr. Baricz Andreea, Cercetător Postdoctoral Dr. Chiciudean Iulia; Drd. Bogdan Diana Felicia.
 • 2020-2021 – Bursa privată „L’Oréal – UNESCO Pentru Femeile din Știință”; titlu: „Platforma biomimetică 3D tehnologie in vitro care mimează micromediul tumoral chemorezistent al melanomului cutanat, pentru testarea terapiilor anticancer”; buget 47.000 lei; director proiect și membru Centrul 3B: Șef lucr. Dr. Alina Sesărman.
 • 2020 2021 – Granturi interne UBB pentru Tinerii Cercetători; titlu: „Terapie ţintită cu vezicule extracelulare cu agenţi anti-inflamatori şi inhibitori ai punctelor de control ale sistemului imunitar, pentru modularea raspunsului imun în micromediul melanomului”; buget: 50.000 lei; director proiect și membru Centrul 3B: Șef lucr. Dr. Alina Sesărman.
 • 2017–2019 – Proiect național PN-III-P4-ID-PCE-2016-0303; nr. contract 103/12.07.2017; titlu: „Iluminând intunericul: Diversitatea si funcționalitatea microorganismelor care populează sapropelurile unor lacuri sărate din Romania – ERebuS”; buget total: 850.000 lei; director: Prof. Dr.Habil. Banciu Horia, membrii afiliați Centrului 3B: CS Dr. Baricz Andreea.
 • 2017–2019 – Proiect național PN-III-P4-ID-PCE-2016-0342; nr. contract. 91/2017; titlu: „Modalitățile de comunicare intercelulară intratumorală – surse de inspirație pentru viitoarele terapii țintite ale cancerului”; buget total: 850.000 lei; director de proiect: Conf. Dr. Habil. Banciu Manuela, membrii afiliați Centrului 3B: Şef Lucrări Dr. Licărete Emilia, Şef Lucrări Dr. Sesărman Alina, Drd. Pătraș Laura, Drd. Lupuț Lavinia, Drd. Rauca Valentin.
 • 2015-2017 – Proiect național PN-II-RU-TE-2014-4-1191; nr. contract 235/01.10.2015; titlu: „Reeducarea macrofagelor protumorale – premisă pentru viitoarele terapii combinate, ţintite ale cancerului”; buget total: 550.000 RON; director de proiect: Conf. Dr. Habil. Banciu Manuela, membrii afiliați Centrului 3B: Şef Lucrări Dr. Licărete Emilia, Şef Lucrări Dr. Sesărman Alina, Drd. Pătraș Laura, Dr. Rauca Valentin.
 • 2015-2017 – Proiect național PN-II-RU-TE-2014-4-0920, nr. contract 132/2015; titlul: „Doxorubicină şi curcumină co-încapsulate în nanoformulări cu timp de circulaţie prelungit pentru creşterea eficienţei terapiei cancerului de colon”; Beneficiar: UMF Cluj-Napoca; buget total: 450.000 RON; director de proiect: Şef Lucrări Dr. Porfire Alina (UMF Cluj-Napoca), membrii afiliați Centrului 3B: Şef Lucrări Dr. Sesărman Alina.
 • 2012–2016 – Proiect național PN-II-PT-PCCA-2011-3-2-1060; nr. contract 95/2010; titlu: „Dezvoltarea şi evaluarea preclinică a unor nano-sisteme farmaceutice pentru terapia la ţintă a cancerului colorectal” (CRCnanoTHER); Buget total partener UBB: 750 000 lei; director: Prof. Dr. Vlase Laurian (UMF Cluj-Napoca); responsabil partener 1 UBB: Conf. Dr. Habil. Banciu Manuela, membrii afiliați Centrului 3B: Conf. Dr. Habil. Banciu Manuela, Şef Lucrări Dr. Licărete Emilia.
 • 2016 – Proiect național PN-III-P1-1.1-MCD-2016-0051, nr. contract 15/31.08.2016; Cercetător invitat: Dr. Musat Niculina (Department of Isotope Biogeochemistry Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ Leipzig, Germany), interval 6 – 12.11.2016; buget aprobat: 7440 lei; director: Prof. Dr. Habil. Banciu Horia.
 • 2011–2016 – Proiect național PNII-PCE-ID-3-0546, nr. contract 186/05.10.2011; titlul: „Diversitatea procariotelor aparţinând Domeniului Archaea din lacurile sărate din Depresiunea Transilvaniei (Centrul Romaniei)”; buget total: 1.500.000 lei; director: Prof. Dr. Habil. Banciu Horia; membrii afiliați Centrului 3B: CS Dr. Baricz Andreea.

2021-2024
 • 2021-2023 – Proiect național PN-III-P4-ID-PCE-2020-1559, nr. contract PCE 64/ 2021; titlu: „Ecogenomica microorganismelor necultivate pentru elucidarea rolului lor în circuitul biogeochimic al nutrienților din lacuri hipersărate stratificate (UnCycle)”; buget total: 1198032 RON / 240.000 Euro; director proiect: Prof. Dr. Habil. Horia Banciu; membrii afiliați Centrului 3B: CS Dr. Baricz Andreea, Dr. Cristea Adorján, Drd. Buda Doriana.
 • 2021-2023- Proiect național PN-III-P1-1.1-TE-2019-1320; nr. contract 121/2020; titlu: „Blocarea țintită a genei Hif-1α pentru îmbunătățirea efectului antitumoral al unei terapii combinate bazată pe imunoterapie și chimioterapie în melanom”; buget total: 450000 RON; director de proiect: Șef lucr. Dr. Emilia Licărete; membrii afiliați Centrului 3B: Prof. Dr. Manuela Banciu, Sef lucr. Dr. Alina Sesărman, Drd. Răzvan Dume.
 • 2022-2024- Proiect național PN-III-P1-1.1-TE-2021-0366, nr. contract: 117/2022. titlu: „Terapie țintită pentru tratamentul melanomului bazată pe co-administrarea de anticorpi specifici față de PD-L1 și vezicule extracelulare cu curcumină; buget: 450000 RON; director proiect: Șef lucr. Dr. Alina Sesărman; membrii afiliați Centrului 3B: Sef lucr. Dr. Emilia Licărete, Șef lucr. Dr. Laura Pătraș, Sef lucr. Dr. Rauca Valentin, Drd. Stefan Drăgan.
 • 2022-2024-Proiect național PN-III-P2-2.1-PED2021-0411; nr. contract: 659PED/2022; titlu: „Sistem de co-cultura 3D in vitro pentru testarea medicamentelor anticanceroase si explorarea interacțiunilor celulare din tumora”; buget: 600 000 RON/ 120.000 Euro; director proiect: Șef lucr. Dr. Alina Sesărman, membrii afiliați Centrului 3B: Prof. Dr. Manuela Banciu, Șef lucr. Dr. Emilia Licărete, Sef lucr. Dr. Laura Pătraș, Sef lucr. Dr. Rauca Valentin, Drd. Giorgiana Negrea, Biol. Szilvia Meszaros.
 • 2022-2024 – Proiect naționalp Grant de Cercetare Biomedicală „Maya & Nicolae Simionescu” acordat de Societatea Română de Biologie Celulară; titlu: „În căutarea unei strategii bazată pe reacțiile Fenton Haber-Weiss în vederea reeducării fibroblastelor asociate melanomului utilizând modele in vitro 3D”; buget: 50000 RON, director proiect: Șef lucr. Dr. Vlad-Alexandru Toma
 • 2023 – Proiect intern-Universitatea Babeș-Bolyai – PFE-550-UBB, tip Grant intern postdoctoral; titlu: „Peroxisomul natural și artificial: O insulă redox în celula normal și tumorală”; buget: 12000 RON; director proiect: Șef lucr. Dr. Vlad-Alexandru Toma
 • 2023-2025 – Proiect intern Universitatea Babeș-Bolyai – SRG-UBB-32939/22.06.2023, tip Grant: Starting Research Grant; titlu: „Statine și implante celulare ca și candidați la proliferatori peroxisomali și strategii terapeutice în melanomul malign”; buget: 48000 RON, director proiect: Șef lucr. Dr. Vlad-Alexandru Toma

Biotehnologii Vegetale și Microbiene și Interacțiuni cu Mediu

 

Responsabil laborator: Conf. Dr. Habil. Butiuc Anca-Livia

anca.butiuc@ubbcluj.ro

2016-2020
 • 2020-2024 – EU COST Action CA19116; titlu: „Trace metal metabolism in plants”; fără buget pentru salarii; director de proiect: Prof Hendrik Küpper, Universitatea Konstanz, Germania; membrii afiliați Centrului 3B: Conf. Dr. Podar Dorina (MC1), Drd. Văcar C. Lorena, Tiodar E. Dana.
 • 2020-2022 – Grant național PN-III-P2-2.1-PED-2019-5254; nr. contract: 390PED/2020; titlul: „Decontaminarea solurilor poluate cu metale grele prin exploatarea interacțiunilorde la nivelul rizosferei plantelor”; buget: 600.000 lei; director proiect: Conf. Dr. Dorina Podar; membrii afiliați Centrului 3B: Drd. Văcar C. Lorena, Drd. Tiodar E. Dana.
 • 2017-2019 – Proiect național: PN-III-P2-2.1-PED-2016-1907, titlu: „Noi materiale de cimentare cu grafene utilizate în stomatologie”; buget total: 350.000 lei; director proiect: Dr. Saroși Codruța, membrii afiliați centrului 3B: Șef lucrări Dr. Carpa Rahela.
 • 2017-2019 – Proiect național PN-III-P2-2.1-PED-2016-1415, titlu: „Terapia fotodinamica cu fotosensibilizatori naturali utilizati în controlul biofilmului oral”; buget total: 250.000 lei; director proiect: Dr. Moldovan Marioara, membrii afiliați centrului 3B: Șef lucrări Dr. Carpa Rahela.
 • 2016-2018 – Proiect național: PN-III-P2-2.1-BG-2016-0204, titlu: „Optimizarea procesului de obținere a unor chelați ai aminoacizilor în vederea obținerii unor materiale cu noi aplicații”; buget total: 230.000 lei; director proiect: Dr. Moldovan Marioara, membrii afiliați centrului 3B: Șef lucrări Dr. Carpa Rahela.
 • 2015-2017 – Proiect național PN-II-RU-TE- 2014-4-2727, contract nr. 222/01.10.2015; titlu: „Potențialul de remediere al metalofitelor facultative spontane si al microorganismelor asociate rizosferei acestora”; buget total: 550.000 lei; director de proiect: Conf. Dr. Podar Dorina, membrii afiliați Centrului 3B: Şef lucrări Dr. Szekely Gyongyi, Şef lucr. Dr. Farkas Ancuța, Șef lucr. Dr. Carpa Rahela, Drd. Văcar C. Lorena, Drd. Balázs R. Zoltán.
 • 2015-2017 – Proiect național PN-II-RU-TE- 2014-4-831, contract nr. 224/01.10.2015; titlu: „Biodiversitatea și mecanismele de adaptare ale plantelor sălbatice din România la stresul salin”, buget total: 550.000 lei; director de proiect: Șef lucr. Dr. Szekely Gyongyi; membrii afiliați Centrului 3B: Conf. Dr. Podar Dorina, Șef lucr. Dr. Carpa Rahela.
 • 2015-2016 – Grant internațional SEE EEA-RO-NO-2015, contract nr. 3.499/GLG/20.05.2015; titlul: „Ghid metodologic de monitorizare a antibioticelor şi a rezistenței antimicrobiene în mediu ca instrument suport pentru îmbunătăţirea managementului calităţii apelor de suprafaţă şi a pânzei freatice-EnviroAMR”; buget total: 4.444.649 lei, buget partener UBB: 1.197.563 lei; director de proiect: CSII Dr. Coman Cristian (Institutul de Cercetări Biologice, Cluj-Napoca); responsabil partener UBB: Conf. Dr. Butiuc Anca; membrii afiliați Centrului 3B: Conf. Dr. Podar Dorina, Șef lucrări Dr. Farkas Ancuța, Șef lucrări Dr. Carpa Rahela.
 • 2013-2016 – Proiect național PN II Partner Program, PCCA, contract nr. 71/2014, titlul: „Biotehnologii inovative pentru conservarea unor specii endemice şi/sau periclitate de Caryophyllaceae din România în scopul consolidării reţelei Natura 2000”, buget total: 862.000 lei, buget CO-UBB: 281 860 lei; director de proiect: CSI Dr. Cristea Victoria; responsabil CO-UBB: CSI Dr. Cristea Victoria; membrii afiliați Centrului 3B: Conf. Dr. Butiuc Anca.

2021-2024

2023-2027 – Proiect internațional HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-04, nr. contract 101112723; titlu: „Achieving Remediation And GOverning Restoration of contaminated soils (ARAGORN)”; Director Dr. Xenia Trier, Denmark, responsabil partener Conf. Dr. Dorina Podar; budget 379.100 Euro; membrii afiliați Centrului 3B: Drd. Cristina L. Văcar, Drd. Dana E. Tiodar, Drd. Mihaela Gălean, Drd. Zoltán R. Balázs.

2020-2022 – Proiect național PN-III-P2-2.1-PED-2019-5254; nr. contract 390PED/2020; titlu: „Exploatarea interacțiunilor de la nivelul rizosferei plantelor pentru decontaminarea solurilor poluate cu metale grele”; buget total: 600.000 RON / 120.000 Euro; director proiect: Conf. Dr. Dorina Podar; membrii afiliați Centrului 3B: Conf. Dr. Gyöngyi Székely, Drd. Cristina L. Văcar, Drd. Dana E. Tiodar, Drd. Mihaela Gălean, Drd. Zoltán R. Balázs.

2020-2024 – EU COST Action CA19116; titlu: „Trace metal metabolism in plants”; fără buget pentru salarii; director de proiect: Prof. Hendrik Küpper, Universitatea Konstanz, Germania; membrii afiliați Centrului 3B: Conf. Dr. Podar Dorina (MC1), Drd. Văcar C. Lorena, Tiodar E. Dana.

2022-2024 – Proiect National PN-III-P1-1.1-PD-2021-0525; nr. contract PD62/2022; titlu: „Investigarea rolului factorului de transcriere ELK3 în migrarea celulelor de cancer de sân triplu negativ, într-o abordare genomică și microfluidică”, buget total: 250.000 RON/ 50.000 Euro; director de proiect: Sef lucr. dr. Cruceriu Daniel; membrii afiliati Centrului 3B: Prof. dr. Manuela Banciu.


Hidrobiologie Avansată și Biomonitorizare

 

Responsabil laborator: Conf. Dr. habil. Keresztes Lujza

lujza.keresztes@ubbcluj.ro

2016-2020
 • 2020-2022 – Grant național PN-III-P2-2.1-PED-2019-0214; nr. contract: 476PED/2020; titlul: „Testarea metodelor genetice pentru îmbunătățirea practicii naționale de evaluare a calității apelor curgătoare: un experiment demonstrativ asupra nevertebratelor acvatice din sistemul Somesului Cald”; buget: 600.000 lei; director proiect: Conf. Dr. Lujza Keresztes; membrii afiliați Centrului 3B: Șef lucr. dr. Karina Battes, Șef lucr. Mirela Cîmpean, Conf. dr. Zoltán László, Dr. Gavril Marius Berchi, Dr. Avar-Lehel Dénes, Drd. Emerencia Szabó, Drd. Dénes Anna.
 • 2019-2020 – Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 POIM; titlu: „Elaborarea Planurilor de Management pentru ariile Natura 2000 ROSCI 2010 Râpa Lechința, ROSCI 0367 Morești-Ogra, ROSCI0368 Deda-Reghin și ROSCI 0369 Ierniței-Periș”; buget 12000 euro pentru expert în evaluarea calității ecosistemelor acvatice a Mureșului pe baza comunității de macrozoobentos, Conf. Dr. Habil. Keresztes Lujza; membrii afiliați Centrului 3B: Dr. Dénes Avar-Lehel.
 • 2018-2020 – Proiect internațional Interreg V-A Romania-Hungary Programme ROHU TURRIVER, nr. contract ROHU-79; titlu: „Joint conservation management and development of information infrastructure of protected areas along the Romanian and Hungarian course of Tur River”; Parteneri cu Hortobágy National Park Directorate și Transylvanian Carpathian Association – Satu Mare; buget total: 643 759,5 euro; membru afiliat Centrului 3B, participant ca entomolog, Conf. Dr. László Zoltán.
 • 2018-2020 – Proiect național PN-III-P1-1.1-TE-2016-0793; titlu: „Paleogene nummulitic accumulations in the Transylvania Basin: species diversity, paleoenvironments, and sedimentary facies”; director de proiect: Dr. Silye Lóránd (UBB Cluj); membru afiliat centrului 3B și participant ca analist de date Conf. Dr. László Zoltán.
 • 2018-2020 – Proiect internațional EU COST Action, nr. contract CA15219; titlu: „Developing new genetic tools for bioassessment of aquatic ecosystems in Europe” DNAqua-Net.WG3 Field and Lab Protocols”; fără buget pentru salarii; director de proiect: Dr. Florian Leese, Druisburg-Essen, Germania; membru afiliat centrului 3B și colaborator specialist în expertiza morfologică și moleculară a macrozoobentosului Conf. Dr. Habil. Keresztes Lujza.
 • 2018-2019 – Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 POIM, nr. contract SMIS 2014+101991; titlu: „Elaborarea Planurilor de Management pentru ariile protejate ROSPA0109 Acumulările Belcești, ROSCI0222 Sărăturile Jijia Inferioara Prut, ROSPA0042 Eleșteele Jijiei și Miletinului și 2.553. Balta Teiva Vișina”; buget 110 432 lei pentru experți ihtiologie; membrii afiliați Centrului 3B: Șef. Lucr. Dr. Battes Karina, Șef lucr. Dr. Cîmpean Mirela.
 • 2018-2019 – Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 POIM, nr. contract SMIS 2014+101991; titlu: „Elaborarea Planurilor de management pentru ariile protejate ROSCI0310 Lacurile Fălticeni, ROSCI0389 Sărăturile de la Gura Ialomiței – Mihai Bravu, ROSP0051 Iezerul Călărași, ROSPA0061 Lacul Techirghiol, ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea, ROSPA0111 Berteștii de Sus – Gura Ialomiței”; buget 143.560 lei pentru experți ihtiologie; membrii afiliați Centrului 3B: Șef. Lucr. Dr. Battes Karina, Șef lucr. Dr. Cîmpean Mirela.
 • 2014-2017 – Proiect național PN-II-PT-PCCA-2013-4-1229; titlu: „Quantification of the effect of traditional and modern agricultural practices on the biodiversity of high nature value grasslands (HNV) targeting sustainable management”; director de proiect Dr. Rákosy László; membru afiliat centrului 3B și participant ca Postdoc Dr. László Zoltán.
 • 2016-2017 – Proiect internațional 31797 GTC 2016; titlu: „Prioritization of hotspots designation in biodiversity conservation: study of genetic variability, such as phylogeography of species in galling insect communities”; director de proiect: Conf. Dr. László Zoltán, membru afiliat centrului 3B.
 • 2015-2016 – Proiect național NGO Fund in Romania – Sustainable Development: 2014/C3-108(1711), titlu: „Hotels for insects – an economic and ecological method for sustainable agriculture”, E-Consult Association Satu Mare; membru afiliat centrului 3B și participant ca entomolog Conf. Dr. László Zoltán.
 • 2016 – Proiect internațional DFG project Biodiversitätsverlust, nr. contract SCHA 1720-12/1; titlu: „Cuantificarea pierderii biodiversității și convergența răspunsurilor la expunerea la pesticide în zonele agricole”; buget 4000 euro pentru experți nevertebrate acvatice, membri afiliați Centrului 3B: Șef. Lucr. Dr. Battes Karina, Șef lucr. Dr. Cîmpean Mirela.
 • 2013-2016 – Proiect național PN-II-ID-PCE-2012-4-0595; nr. contract: 50/02.09.2012; titlu: „Relicte, martori ai unor procese evolutive complexe ale ecosistemelor montane din Carpati: procese istorice si tendinte viitoare”; buget proiect: 1.164.403,75 lei; director de proiect: Conf. Dr. Habil. Keresztes Lujza; membrii afiliați Centrului 3B: Dr. Macalik Kunigunda, Dr. Dénes Avar Lehel.

2021-2024

 


Ecologia, Conservarea și Monitorizarea Fitodiversității

 

Responsabil laborator: Dr. Gavrilaș Oana

oana.rosca@ubbcluj.ro

2016-2020
 • 2019-2020 – Proiect internațional nr. contract 36244/12.12.2018; titlu: „Conservarea florei endemice din regiunea carpatică”; buget total: 49.698 euro; director de proiect Dr. Breman Elinor – RNG Kew; responsabil partener UBB – Conf. Dr. Habil. Pușcaș Mihai; membrii afiliați centrului 3B: Conf. Dr. Habil. Ruprecht Eszter-Karolina, CSII Dr. Șuteu Alexandra, CSIII Dr. Turtureanu Pavel Dan, Dr. Gavrilaș Oana, Dr. Jarda Liliana, Drd. Ciorca (Șuteu) Anca-Mihaela, Drd. Balázs Robert Zoltán.
 • 2018-2020 – Proiect național PN-III-P1-1.1-PD2016-0925, nr. contract 99/02.05.2018; titlu: „Monitorizarea la scară fină a efectelor schimbărilor climatice asupra ecosistemelor de pajiști de altitudine din Carpații Românești (MEMOIRE)”; buget total: 249.996 lei; director proiect CSIII Dr. Turtureanu Pavel Dan; membrii afiliați centrului 3B: Conf. Dr. Habil. Pușcaș Mihai.
 • 2018-2020 – Proiect național PN-III-P1-1.1-PD-2016-0731, nr. contract 120/2018; titlu: „Relații interspecifice între plante într-o eră a schimbării: o abordare experimentală”; buget total: 248. 814 lei; director proiect Șef lucr. Dr. Fenesi Annamária; membrii afiliați centrului 3B: Conf. Dr. Habil. Ruprecht Eszter-Karolina.
 • 2018-2022 – Proiect național POC, ID P_40_374, nr. contract 14/01.09.2016; titlu: „Parteneriat pentru transferul de tehnologii inovative și materiale avansate în domeniul artelor vizuale (producție, conservare, restaurare) – TeMATIC-Art”; buget total: 13.391.855 lei, director proiect Mihăilă Adrian-Alin, membrii afiliați centrului 3B: Prof. Dr. Habil. Pârvu Marcel, Biol. Dr. Roșca-Casian Oana, Drd. Ciorîță Alexandra.
 • 2016-2019 – Proiect PNIII – P3, ERA-NET/ ERA-NET Cofund, nr. contract 47/2016; titlu: „Susținerea dezvoltării agricole prin intermediul ingineriei ecologice și utilizarea optimă a resurselor naturale”, buget: 241.650 lei; director proiect Prof. Dr. Rákosy László; membrii afiliați centrului 3B: Conf. Dr. Habil. Ruprecht Eszter-Karolina.
 • 2016 Proiect național PN-II-CT-RO-FR-2014-2-0011; nr. contract 773/2014; titlu: „Patternuri biogeografice ale diversității în cadrul ecosistemelor munților înalți din Europa: o abordare multidisciplinară (BioDivMount)”; buget total: 31.350 lei; director proiect Conf. Dr. Habil. Pușcaș Mihai; membrii afiliați centrului 3B: CSIII Dr. Turtureanu Pavel Dan.
 • 2012-2016 – Proiect internațional PN-II-ID-JRP-RO-FR-2012; nr. contract 15/01.01.2014; titlu: „Deschiderea de noi căi pentru modelarea dinamicii ansamblurilor de specii prin integrarea
 • Ecologiei și Evoluției: un studiu de caz din ecosistemele montane ale Alpilor și Carpaților (ODYSSEE)”, buget total: 1.125.000 lei; director proiect Conf. Dr. Habil. Pușcaș Mihai; membrii afiliți centrului 3B: Conf. dr. Podar Dorina, CSIII DR. Turtureanu Pavel Dan, Drd. Balázs Robert Zoltán.
 • 2015-2017 – Proiect național PN-II-RU-TE-2014-4-0381; nr. contract 228/01.10.2015; titlu: „Impactul ecologic și economic al speciilor de plante invazive asupra pajiștilor din România”, buget total: 512.440 lei; director proiect Conf. Dr. Habil. Ruprecht Eszter-Karolina; membrii afiliați centrului 3B: Șef lucr. Fenesi Annamária.
 • 2014-2019 – Proiect național PN-II-PT-PCCA-2013-4-1764;, nr. contract 71/01/07/2014; titlu: „Biotehnologii inovative pentru conservarea unor specii endemice și/sau periclitate de Caryophyllaceae din Romania in scopul consolidarii retelei Natura 2000”, buget total: 862.000 lei; director proiect CSI Dr. Cristea Victoria; membrii afiliați centrului 3B: Conf. Dr. Habil. Pușcaș Mihai, Dr. Jarda Liliana, Dr. Gavrilaș Oana.
 • 2014-2016 – Proiect național PN II-PT PCCA 2013-4-1229; nr. contract 79/01.07.2014; titlu: „Cuantificarea efectului practicilor agricole tradiţionale şi moderne asupra biodiversităţii din pajişti cu înaltă valoare naturală (HNV) în vederea unui management durabil”, buget total 864.553 lei; director proiect Prof. Dr. Rákosy László; membri afiliați centrului 3B: Conf. Dr. Habil. Ruprecht Eszter-Karolina.
 •  2019-2020 – Proiect internațional nr. contract 36244/12.12.2018; titlu: „Conservarea florei endemice din regiunea carpatică”; buget total: 49 698 euro; director de proiect Dr. Breman Elinor – RNG Kew; responsabil partener UBB – Conf. Dr. Habil. Pușcaș Mihai; membrii afiliați centrului 3B: Conf. Dr. Habil. Ruprecht Eszter-Karolina, CSII Dr. Șuteu Alexandra, CSIII Dr. Turtureanu Pavel Dan, Dr. Gavrilaș Oana, Dr. Jarda Liliana, Drd. Ciorca (Șuteu) Anca-Mihaela, Drd. Balázs Robert Zoltán.


2021-2024
 • 2020-2022 – Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente” (UEFISCDI), PN-III-P1-1.1-TE-2019-0414, titlu: Identificarea timpurie a speciilor invazive prin dezvoltarea unui sistem național de evaluare a riscului bazat pe caracteristicile funcționale ale plantelor; membrii afiliați centrului 3B: Eszter-Karolina Ruprecht, Annamaria Fenesi, Thomas Kuhn, Zsombor Miholcsa. 431.460 Ron, Director proiect: Annamaria Fenesi
 • 2023-2024 – Proiect AUF (Agence universitaire de la Francophonie), No. AUF (34073/16.08.2023); titlu: MUGO: Înțelegerea cauzelor și consecințelor dinamicii jneapănului în Carpați; membrii afiliați centrului 3B: Mihai Pușcaș, Zoltan Robert Balazs, Pavel Dan Turtureanu; budget: 10,000 EURO; Director proiect: Pavel Dan Turtureanu.

Explorări Structurale și Funcționale

 

Responsabil laborator: Șef lucr. Dr. Lang Camelia

camelia.lang@ubbcluj.ro

2016-2021
 • 2016 – 2020 – Proiect international cu Joint Institute for Nuclear Research – Dubna, Rusia; nr. contract: 04-4-1121-2015/201; titlu: „Investigation of Condensed Matter by Modern Neutron Scattering Methods”; partener responsabil UBB: Conf. Dr. Roșioru Corina; membrii afiliați Centrului 3B: Șef lucr. Dr. Camelia Lang, Masterand Anca Emilia, Asist. cercet. Sabina Erhan, CS III Dr. Erhan Raul.
 • 2016 2020 – Proiect international cu Joint Institute for Nuclear Research – Dubna, Rusia; nr. contract: 04-4-1121-2015/201; titlu: „Investigation of Condensed Matter by Modern Neutron Scattering Methods”; partener responsabil UBB: Conf. Dr. Roșioru Corina; membrii afiliați Centrului 3B: Șef lucr. Dr. Camelia Lang, Masterand Anca Emilia, Asist. cercet. Sabina Erhan, CS III Dr. Erhan Raul.


 

Sociobiologie și Ecologia insectelor 

 

Responsabil laborator: Prof. Dr. Markó Bálint

balint.marko@ubbcluj.ro

2016-2021
 • 2016-2018 – Proiect international finanțator Academia Română și Academia de Științe din Polonia: titlu: „Coevolution between Myrmica ants and its social parasite Maculinea teleius butterfly”, program derulat în colaborare cu Muzeul și Institutul de Zoologie din Varșovia al Academiei de Științe din Polonia, coordonator partener român: Prof. Dr. Markó Bálint.
 • 2016-2018 – Proiect național cod PN-III-P1-1.1-PD-2016-1272, nr contract: titlu: „Imunitate individuală și socială: mecanisme de apărare la mai multe niveluri la furnicile Myrmica împotriva unei ciuperci ectoparazitice”, director proiect: Dr. Csata Enikő.

Ecologie Evolutivă

 

Responsabil laborator: Prof. Dr. habil. Pap Péter László

peter.pap@ubbcluj.ro

2016-2021
 • 2020–2021 – Proiect intern UBB pentru Tinerii Cercetători; titlu: „Investigarea transmisiei luminii UV prin coaja oului de pasăre în raport cu structura cojii, locul de cuibărit și perioada de incubație”; buget: 45.000 lei; director: Șef lucr. dr. Alexandru N. Stermin.
 • 2017-2019 – Proiect național PN-III-P4-ID-PCE-2016-0404; nr. contract: 144/2017; titlu: „Dimorfism sexual în caracterele de viață la păsări și la mamifere: semnificația condiției fiziologice (DIMORF)”; buget total: 845.000 lei; director de proiect: Prof. Habil. Pap Péter László; membrii afiliați Centrului 3B: Dr. Vágási István Csongor.