Hidrobiologie Avansată-Lab

Laboratorul de HidrobiologieAvansată și Biomonitorizare(LHAB)

Responsabil laborator: Conf. Dr. habil. Keresztes Lujza

  • Evaluarea biodiversității apelor interioare din Munții Carpați folosind metode clasice și moleculare;

  • Filogeografia și taxonomia integrativă a unor grupe de organisme acvatice;

  • Evaluarea integrității ecologice și calității biologice a apelor interioare pe baza taxonilor bioindicatori;

  • Aplicarea metodelor genetice avansate (barcoding, metabarcoding, e-ADN) în reevaluarea calității biologice a apelor interioare;

  • Implicații socio-ecologice în managementul ariilor naturale.

KERESZTES Lujza

Conf. Univ. Dr. Habil. ( conducere doctorat – membru Școala Doctorală de Biologie Integrativă). Responsabil laborator

email: lujza.keresztes@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

BATTES Karina

Şef Lucrări Dr.

email: karina.battes@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

CÎMPEAN Mirela

Şef lucrări Dr.

email: mirela.cimpean@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

LÁSZLÓ Zoltán

Conferenţiar Dr.

email: zoltan.laszlo@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

DÉNES Avar-Lehel

Postdoc

email: rudolf.hartel@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

Macalik Kunigunda

Conferenţiar Dr.

email: kunigunda.macalik@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

BERCHI Gavril-Marius

Profil Google Scholar

VAIDA Romina

Doctorand anul II ”Biologie Integrativă”

email: romina.vaida@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

MICLE Manuela

Doctorand anul I ”Biologie Integrativă”

email: manuela.micle@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

SZABÓ Emerencia

Doctorand anul I ”Biologie Integrativă”

email: emerencia.szabo@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar