Hidrobiologie Avansată-Lab

Laboratorul de HidrobiologieAvansată și Biomonitorizare(LHAB)

Responsabil laborator: Conf. Dr. habil. Keresztes Lujza

 • Evaluarea biodiversității apelor interioare din Munții Carpați folosind metode clasice și moleculare;

 • Filogeografia și taxonomia integrativă a unor grupe de organisme acvatice;

 • Evaluarea integrității ecologice și calității biologice a apelor interioare pe baza taxonilor bioindicatori;

 • Aplicarea metodelor genetice avansate (barcoding, metabarcoding, e-ADN) în reevaluarea calității biologice a apelor interioare;

 • Implicații socio-ecologice în managementul ariilor naturale.

KERESZTES Lujza

Conf. Dr. Habil.

Responsabil Laboratorului de Hidrobiologie Avansată și Biomonitoring)

Activitate:

 • Evaluarea integrativă a biodiversității insectelor acvatice din regiunea Carpatică
 • Diptere acvatice, taxonomie integrativă, filogeografie, biogeografie, faunistică, conservare
 • Evaluarea calității biologice ale apelor interioare folosind macrozoobentos ca organisme bioindicatoare
 • Biogeografie Conservativă

email: lujza.keresztes@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

BATTES Karina

Şef Lucrări Dr.

email: karina.battes@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

CÎMPEAN Mirela

Şef lucrări Dr.

email: mirela.cimpean@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

LÁSZLÓ Zoltán

Conf. Dr. Habil.

Activitate:

•Ecologia peisajului și ecologia comunităților din gale de pe trandafiri sălbatici, prădătoare ai semințelor de salcâm, de viespi și albine solitare, precum a comunităților de libelule din pârâuri

•Taxonomia și ecologia viespilor Chalcidoide, cu accent special pe cele care parazitează galele de pe trandafiri sălbatici și a bruchidelor în fructele de salcâm

•Bazele moleculare ale formării galelor de pe trandafirii sălbatici

email: zoltan.laszlo@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

DÉNES Avar-Lehel

Dr.(Postdoc)

Activitate:

 • Taxonomie moleculară
 • Filogeografie și filogenetică

E-mailavar.denes@ubbcluj.ro 

Profil Google Scholar

Sanda IEPURE

Conferenţiar Dr.

Activitate:

 • Ecologie acvatică subterană
 • Biospeologie – evolutie si speciatie, biogeografie, monitorizarea faunei cavernicole
 • Ecologia zonei hiporeice  
 • Reconstrucții paleoenvironmentale bazate pe ostracode fosile 
 • Taxonomie și sistematica la Cyclopoida (Crustacea, Copepoda) și Ostracoda (Crustacea)

Email: sanda.iepure@ubbcluj.ro 

Profil Google Scholar

PAP, Zsolt

CSII Dr. Zsolt PAP

Activitate:

 • Ecotoxicologia nanoparticulelor: morfologie, chimia suprafeței nanoparticulelor – efect observat
 • Impactul nanoparticulelor asupra calității solului, interacțiunea dinamică sol-apă-materiale nanostructurate
 • Dezvoltarea materialelor nanostructurate pentru degradarea poluanților organici
 • Transformarea CO2 în produși utili/surse de energie
 • Chimia materialelor nanostructurate insolubile în apă și impactul lor asupra mediului.

E-mailzsolt.pap@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

TEREC Andrei-Bogdan

Doctorand

Şcoala Doctorală de Biologie Integrativă

E-mailandrei.terec@ubbcluj.ro 

Profil Google Scholar

DÉNES Anna

Doctorand

Școala doctorală Biologie Integrativă

E-mailanna.denes@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

JANCSÓ Boróka-Zsuzsánna

Doctorand

Şcoala Doctorală de Biologie Integrativă

E-mailboroka.janczo@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar