Hidrobiologie avansată-Servicii

Hidrobiologie Avansată și Biomonitorizare

Responsabil laborator: Conf. Dr. habil. Keresztes Lujza

lujza.keresztes@ubbcluj.ro

  • Servicii de identificare morfologică și moleculară a diferitelor specii de nevertebrate acvatice, semi-acvatice sau ripariene;
  • Servicii de evaluare a calității apelor interioare pe baza comunităților de organisme, în conformitate cu Directiva Cadru Apă;
  • Servicii de monitorizare a comunităților biotice acvatice;
  • Elaborare studii de impact pe baza comunitățiilor de organisme acvatice;
  • Studii de impact cu implicații socio-ecologie ale impactului managementului ariilor protejate și conservarea valorilor naturale.