Grupul de nanomedicina

Grupul de Nanomedicină

Responsabil – Prof. Dr. Habil. Banciu Manuela

  • Studiul efectelor modulatoare ale interacţiunii dintre macrofagele asociate tumorii (engl. tumor associated macrophages, TAMs) şi celulele tumorale asupra proceselor care iniţiază şi intreţin creşterea tumorală;

  • Elucidarea principalelor mecanisme moleculare ale citotoxicităţii agenţilor farmacologici testaţi, în vederea dezvoltării unor terapii ţintite ale cancerului;

  • Dezvoltarea unor terapii ţintite anticanceroase prin utilizarea strategiilor de “reeducare a TAMs”.

BANCIU Manuela

Prof. Dr.  habil. membru în Şcoala Doctorală de Biologie Integrativă

CV

Activitate

Responsabil Grupul de Nanomedicină

e-mail: manuela.banciu@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

Membrii:

SESĂRMAN Alina Viorica

Șef lucrări Dr.

CV

email: alina.sesarman@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

LICĂRETE Emilia

Șef lucrări Dr.

CV

email: emilia.licarete@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

PĂTRAȘ Laura Ioana

Șef lucr. Dr.

CV

email: laura.patras@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

TOMA Vlad Alexandru

Sef lucr.dr.

CV

email: vlad.toma@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

RAUCA Valentin

Șef lucr. Dr.

CV

email: valentin.rauca@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

NEGREA Giorgiana

Doctorand Şcoala Doctorală de Biologie Integrativă

CV

email: giorgiana.negrea@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

DUME Bogdan

Student Doctorand

CV

Doctorand Şcoala Doctorală de Biologie Integrativă

email:bogdan.dume@ubbcluj.ro

MESZAROS Marta-Szilvia

Biolog

email: marta.meszaros@ubbcluj.ro

Google Scholar Profile

RANAMALLA Reddy Saketh

Doctorand

Scoala Doctorală de Biologie Integrativă

email:saketh.ranamalla@ubbcluj.ro

Google Scholar Profile

Dragan Stefan Mihai

Doctorand

Scoala Doctorală de Biologie Integrativă

email: stefan.dragan@ubbcluj.ro

Google Scholar Profile