Grupul de Microbiologie Moleculară Ambientală

Grupul de Microbiologie Moleculară Ambientală

Responsabil Prof.Dr.Habil. Banciu Horia

  • Investigarea diversității și a rolurilor ecologice ale comunităților microbiene din lacurile hipersaline prin abordări convenționale și de microbiologie moleculară;

  • Descifrarea mecanismelor moleculare care stau la baza adaptării microorganismelor halofile la stresul indus de săruri și metale;

  • Investigarea mediilor extreme (ecosistemele acvatice saline, ecosistemele din peșteri) pentru microorganisme cu capacitate metabolică cu potențial aplicativ; §Explorarea potențialului microorganismelor halofile de a produce bioplastic.

BANCIU Horia Leonard

Prof. Dr. Habil. membru în Şcoala Doctorală de Biologie Integrativă

Activitate

Responsabil laborator Biologie Moleculară, Biochimie și Biofizică

email: horia.banciu@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

Membrii:

CHICIUDEAN Iulia

Dr. Cercetător știintific

email: iulia.chiciudean@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

BARICZ Andreea Ionela

Dr. Cercetător Științific

email: andreea.miclea@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

CRISTEA Adorjan

Doctorand Şcoala Doctorală de Biologie Integrativă

email: adorjan.cristea@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

VOICA (căs BUDA) Doriana Mădălina

Doctorand Şcoala Doctorală de Biologie Integrativă

email: doriana.voica@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

BOGDAN Diana Felicia

Doctorand Şcoala Doctorală de Biologie Integrativă

email: diana.bogdan@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar