Genetică vegetală-Lab

Grupul de genetică vegetală și biotehnologii

Responsabil: Prof. Dr. Rakosy-Tican Elena

Domenii specifice de interes:

  • Hibridarea somatica prin electrofuziune, noi metode de fuziune celulară și implicațiile pentru evoluție;
  • Caracterizarea hibrizilor somatici pentru caracteristici de rezistență la boli și dăunători: mană târzie, gândacul de Colorado, virusuri;
  • Fenotiparea hibrizilor somatici și caracterizarea toleranței față de factori abiotici (uscăciune, sare) in vitro/ex vitro;
  • Caracterizarea citogeneticăa (GISH, FISH) și moleculară (SSR, gene de rezistență) a hibrizilor somatici de cartof;
  • Utilizarea extractelor vegetale în tratamentul cancerului.

RAKOSY-TICAN Elena

Prof. Dr. Membru în Şcoala Doctorală de Biologie Integrativă

Activitate

Responsabil Grupul de Genetică vegetală și biotehnologii

E-mail: elena.rakosy@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

Profil ResearchGate

Membrii:

CRUCERIU Daniel

Cadru didactic asociat, Dr.

Activitate

-Caracterizarea extractelor vegetale cu importanță farmaceutică sau alimentară din perspectivă biochimică (conținut de metaboliți secundari)

-Caracterizarea activității biologice, inclusiv antitumorale a unor extractelor vegetale [galbenele (C. officinalis) și cartof (Solanum spp.)] sau a unor compuși vegetali individuali (curcumină, resveratrol)

E-mail: daniel.cruceriu@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

TODEA Adelina-Violeta

Doctorand Şcoala Doctorală de Biologie Integrativă

Activitate

-Caracterizarea unor hibrizi somatici dintre specia sălbatică Solanum pinnatisecum și varietăți ale speciei cultivate Solanum tuberosumdin perspectiva rezistenței la factori de stres biotic [gândacul de Colorado (Leptinotarsadecemlineata) și mana cartofului (Phytophthorainfestans)] și abiotic (secetă și salinitate).

E-mail: adelina.todea@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

ERDELYI-MOLNÁR Imola

Dr. Post-doctorand, cadru didactic asociat

Activitate

Ameliorarea biotehnologică al cartofului

-Caracterizarea genotipurilor de cartof obţinute prin hibridare somatică în scopul selectării hibrizilor somatici cu caractere de rezistenţă la factori biotic şi abiotic

-Evaluarea mecanismelor de rezistenţă al gândacului de Colorado la insecticide piretroide

Email:imola.molnar@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

COZMA Lavinia

Doctorand Şcoala Doctorală de Biologie Integrativă

Activitate

-Analiza complexă a hibrizilor somatici dintre specia cultivată Solanum tuberosum cv. Delikat și specia sălbatică Solanum chacoense cu deficit în sistemul reparator al ADN-ului (Mismatch Repair System) din perspectiva rezistenței la stresul salin

Email: lavinia.cozma@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

BOCĂNEALĂ Maricel

Doctorand Şcoala Doctorală de Biologie Integrativă

Activitate

-Investigații de natura fizico-chimica și structurala asupra substantelor polimerice extracelulare, produse de diferite specii de cianobacterii, expuse la stres hidric și stres cu metale. în vederea îmbunătățirii aplicațiilor lor industriale.

Email: maricel.bocaneala@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

ORAVETZ Kinga

Doctorand Şcoala Doctorală de Biologie Integrativă

Activitate

-Caracterizarea extractelor vegetale cu importanță alimentară din perspectivă biochimică (conținut de metaboliți secundari)

-Caracterizarea activității biologice, inclusiv antitumorale a unor extractelor vegetale [leurdă (Allium ursinum)]

Email: kinga.oravetz@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar