Explorări structurale

Explorări Structurale și Funcționale

Responsabil laborator: Șef lucr. Dr. Lang Camelia

camelia.lang@ubbcluj.ro

  • Creșterea și manipularea animalelor de laborator

Biobaza adăpostește șobolani de laborator care se folosesc în experimente de comportament, cardiotoxicitate și pentru testarea diferitelor extracte vegetale terapeutice. Animalele sunt menținute în condiții igienice standard și manipulate cu grijă, în conformitate cu Directiva nr. 63/2010 a Consiliului European, transpusă în Legea nr.43/2014.

  • Cultivarea și manipularea celulelor de mamifer

Serviciile includ culturi primare de origine umană sau animală, precum și linii celulare validate. Celulele sunt cultivate pentru a fi utilizate în diferite teste biologice. Avem experiență cu aproape toate tipurile de culturi.

  • Perfuzia de organ izolat de rozătoare (ficat, inimă, rinichi)

Tehnica perfuziei de organ izolat permite modificarea controlată a compușilor din perfuzat și urmărirea răspunsului organului în ceea ce privește absorbția sau producerea uneia sau a mai multor substanțe. Tehnica permite investigarea naturii substanțelor produse ca urmare a biotransformării, precum și evaluarea rolului organului respectiv în transformarea unei substanțe într-una inutilă, mai puțin dăunătoare, inertă sau utilă din punct de vedere biochimic.

  • Testarea extractelor vegetale pe modele animale

Obiectivul studiilor noastre este de a evalua și identifica compuși bioactivi naturali, bogați în antioxidanți, cu proprietăți hipoglicemice, hipolipidemice și de prevenire a cancerului.

  • Toxicologie alimentară

Studiile nostre se concentrează pe evaluarea, la animale, a efectelor toxice ale substanțelor chimice naturale sau sintetice, cu accent deosebit pe alimente, medicamente, aditivi și contaminanți.

  • Identificarea microscopică a țesuturilor și organelor

Organele îndepărtate de la animalele tratate cu diferiți agenți sunt prelucrate pentru a obține secțiuni microscopice, care permit identificarea diferitelor țesuturi normale și patologice. -Analiza antropologică fizică primară a resturilor umane de proveniență arheologică din colecții muzeale și săpături arheologice (identificarea sexului, vârstei la momentul morții, patologiilor etc.)