Ecologie evolutivă-Servicii

Ecologie Evolutivă

Responsabil laborator: Prof. Dr. habil. Pap Péter László

peter.pap@ubbcluj.ro

  • Evaluarea și monitoringul efectivelor de pești dulcicoli, amfibieni, reptile și păsări; -Analiza statistică a datelor.