Ecologie evolutivă-Lab

Ecologie evolutivă(LEE)

-Ecologia și conservarea peștilor dulcicoli, a reptilelor și a păsărilor din România.

-Ecologia și evoluția caracterelor de viață la păsări și la mamifere.

-Ecofiziologia păsărilor.

Link către pagina: https://avianimmunoecology.wordpress.com/

PAP Péter László

Prof. Univ. Dr. Habil. ( Director al Școlii Doctorale de Biologie integrativă). Responsabil laborator

peter.pap@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

Membrii:

VÁGÁSI István Csongor

Șef Lucrări Dr.

email: istvan.vagasi@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

STERMIN Alexandru Nicolae

Șef Lucrări Dr.

email: alexandru.stermin@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

NAGY András Attila

Doctorand prelungire ”Biologie Integrativă”

Profil Google Scholar

SOS Tibor

Doctorand anul III ”Biologie Integrativă”

email: tibor.sos@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

OSVÁTH Gergely

Doctorand prelungire Universitatea din Debrecen, Ungaria

Profil Google Scholar

BENKÖ Zoltán

Doctorand anul II ”Biologie Integrativă”

email: zoltan.benko@ubbcluj.ro

FŰLŐP Attila 

Postdoctoral Advanced Fellow

Universitatea din Debrecen

Departamentul de Zoologie Evolutivă și Biologie Umană

Profil Google Scholar

ERŐS Nándor

Doctorand

Şcoala Doctorală de Biologie Integrativă

e-mail: nandor.eros@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar