Ecologia, Conservarea-Servicii

Ecologia, Conservarea și Monitorizarea Fitodiversității

Responsabil laborator: Dr. Gavrilaș Oana

oana.rosca@ubbcluj.ro

 • Evaluarea fitodiversității și a statutului de conservare a acesteia;
 • Identificarea taxonomică a eșantioanelor de plante;
 • Operarea instrumentelor de măsurare a temperaturii (loggere);
 • Uscarea mostrelor de biomasă și sol la temperaturi specifice;
 • Cântărirea și măsurarea unor caracteristici funcționale ale plantelor prin aplicarea unor metode precum calcularea indicelui SLA, raportul dintre suprafață și biomasă;
 • Testarea viabilității și capacității germinative ale semințelor la specii de plante din flora spontană (autohtonă și alohtonă);
 • Obținerea de extracte naturale farmaceutice (prin repercolare și/sau hidrodistilare);
 • Determinarea activității antimicrobiene (antibacteriene și antifungice) in vitro a extractelor (prin metoda diluţie-agar şi testul difuziei);
 • Realizarea de colecții fungice pentru colaborări cu terți;
 • Caracteristici structurale și ultrastructurale ale plantelor terapeutice, prin studii de microscopie;
 • Micropropagarea plantelor prin cultura in vitro;
 • Obținerea unor plante endemice/periclitate/rare din fragmente vegetale și conservarea lor prin încetinirea metabolismului;
 • Obținerea de material săditor liber de agenți patogeni; -Furnizarea/obținerea plantelor pentru diferite colecții (ale grădinii botanice etc.).