Ecologia, Conservarea-Lab

Ecologia, ConservareașiMonitorizareaFitodiversității

Responsabil laborator: Dr. Gavrilaș Oana

 • Ecologie alpină: cercetarea relațiilor dintre proprietățile ecosistemelor și condițiile ambientale, la scări regionale și locale;
 • Monitorizarea ecosistemelor alpine: continuarea inventarierilor și monitorizărilor de lungă durată în ecosistemele alpine și subalpine, cu scopul investigării modificărilor de floră, vegetație și bioclimat;
 • Ecologie funcțională: măsurarea și analiza caracteristicilor funcționale ale plantelor, în relație cu factorii de mediu;
 • Teledetecție: evaluarea și testarea parametrilor de ecosistem (ex. productivitatea) prin tehnici de teledetecție, preponderent în mediul alpin și subalpin;
 • Structura, funcționarea și dinamica ecosistemelor ierboase alpine;
 • Filogeografia și taxonomia plantelor alpine din Europa, în special din Carpați;
 • Distribuția spațială și temporală a diversității speciilor montane de înaltă altitudine în Sistemul Alpin European;
 • Monitorizarea pe termen lung a influenței schimbărilor climatice asupra structurii ecosistemelor alpine;
 • Studierea caracteristicilor funcționale asociate cu potențialul invaziv al plantelor alohtone;
 • Dezvoltarea unui protocol pentru identificarea din timp a speciilor potențial invazive;
 • Grupul de cercetare de ecologia plantelor și a vegetației efectuează cercetări de bază și aplicate referitoare la ecologia plantelor. Suntem preocupați de studierea mecanismelor care stau la baza schimbărilor în diversitatea și compoziția specifică a pajiștilor din Transilvania, induse de schimbările în modul de folosință și de schimbările climatice. În acest sens, în centrul atenției noastre se află efectele cauzate de invazia speciilor de plante alohtone, pășunat, acumularea litierei, incendiere și instalarea arbuștilor asupra dinamicii vegetației în ecosistemele de pajiște. Efectuăm studii experimentale în camere climatice, în sit experimental și în teren. Grupul nostru de cercetare oferă o gamă largă și variată de teme de cercetare pentru studenți și masteranzi;
 • Evaluarea potențialului terapeutic la extracte naturale farmaceutice;
 • Utilizarea extractelor vegetale în combinație cu produse omologate pentru combaterea patogenilor umani și vegetali;
 • Dezvoltarea domeniului Micologie Medicală prin înființarea și menținerea unei colecții de ciuperci și/sau bacterii patogene;
 • Colaborări transdisciplinare pentru abordarea de teme de cercetare complexe, cu aplicabilitate medicală;
 • Obținerea de extracte vegetale (tincturi etc.) și analiză cantitativă de fitoconstituenți (alcaloizi, polifenoli, steroli etc.);
 • Determinarea activității antioxidante, a efectului antimicrobian (antifungic și antibacterian) și antitumoral;
 • Sinteza de nanoparticule cu extracte vegetale și testarea efectului antifungic asupra unor ciuperci umane și a citotoxicității pe celule tumorale umane;
 • Conservare ex situ prin cultura in vitro la diferite specii de plante rare/periclitate;
 • Micropropagare – testarea privind multiplicarea in vitro pe medii de cultura cu/fără hormoni de creștere; testarea diferitelor condiții de mediu asupra creșterii plantelor;
 • Multiplicarea in vitro a unor specii care se înmulțesc pe cale vegetativă;
 • Studiul germinației semințelor și conservarea acestora.

Membrii:

GAVRILAȘ (ROȘCA-CASIAN) Oana

Biolog pr. dr.

e-mail: oana.rosca@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

PÂRVU Marcel

Prof. Dr.Habil. (membru afiliat Scoala Doctorala Biologie Integrativa)

e-mail: marcel.parvu@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

PUȘCAȘ Mihai

Conf. Dr. Habil Membru Școala Doctorală de Biologie Integrativă)

e-mail: mihai.puscas@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

RUPRECHT EszterKarolina

Conf. Dr. Habil. Membru Școala Doctorală de Biologie Integrativă)

e-mail: eszter.ruprecht@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

JARDA Liliana

Biolog pr. dr.

e-mail: liliana.jarda@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

TURTUREANU Pavel-Dan

CS II dr.

e-mail: dan.turtureanu@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

FENESI Annamária

Șef lucrări Dr.

e-mail: annamaria.fenesi@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

BALAZS Zoltan Robert

Doctorand Scoala Doctorala Biologie Integrativa

e-mail: zoltan.balazs@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

CIORCA (Șuteu) Anca-Mihaela

Doctorand Scoala Doctorala Biologie Integrativa

e-mail: anca.ciorca@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

KUHN Thomas

Biolog Doctor

e-mail: thomas.kuhn@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

MIHOLCSA Zsombor

Doctorand Scoala Doctorala Biologie Integrativa

email:

zsombor.miholcsa@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar