Biotehnologii vegetale-Lab

Biotehnologii Vegetale și Microbiene și Interacțiuni cu Mediu

Responsabil laborator: Conf. Dr. Habil. Butiuc Anca-Livia

Investigarea structurii, fiziologiei și ecologiei microorganismelor și plantelor

BUTIUC Anca

Conf. Dr. Habil.

Activitate
 • Caracterizarea moleculară a organismelor și populațiilor.
 • Structura și ecologia comunităților bacteriene din diferite medii
 • Structura genetică și polimorfismul populațiilor de plante 
 • Genotiparea plantelor și conservarea germoplasmei

e-mail: anca.keul@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

Grupuri:

Membrii:

JAKAB Endre

Şef lucr. Dr.

Activitate

-Studiul molecular al rezistenței bacteriilor împotriva compușilor antimicrobieni.

e-mail: endre.jakab@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

PAPP Judith

Şef lucr. Dr.

Activitate
 • Investigarea biofilmelor microbiene
 • Studierea diversității  și activității comunităților microbiene din filosfera plantelor
 • Evaluarea efectului unor compuși naturali și sintetici asupra creșterii, capacității de formare de biofilme și asupra proceselor reglate de mecanisme quorum-sensing.

e-mail: judit.papp@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

GAFTA Dan

Conferenţiar Dr.

Activitate
 • Relații arboret – subarboret în pădurile naturale seculare în contextul abiotic al habitatului și al trăsăturilor speciilor vegetale
 • Semnale ale interacțiunilor dintre arbori indicate de caracteristicile biometrice și distribuția lor spațială în pădurile seculare amestecate
 • Organizarea și structurarea fitocenozelor prin prisma partiționării nișelor ecologice și relațiilor interspecifice
 • Variația structurii funcționale a fitocenozelor în lungul gradienților ambientali și succesionali
 • Plasticitatea fenotipică și constrângerile de alocare ale biomasei la fitoindivizi conspecifici din habitate contrastante
 • Determinismul ecologic al compoziției și diversității specifice la nivelul (meta)comunităților vegetale

e-mail: dan.gafta@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

CARPA Rahela

Şef lucr. Dr.

Activitate

-Microbiologie;

-Ecologie și diversitate microbiană;

-Bioaugmentare și bioremediere;

-Biotehnologii microbiene; §Cosmetice bio;

-Protecția și conservarea mediului.

e-mail:rahela.carpa@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

FARKAS Ancuța-Cristina

Şef lucr. Dr.

Activitate

-Rezistenţa la antibiotice;

-Biofilme bacteriene;

-Microbiologie moleculară;

-Biotehnologii microbiene.

e-mail: anca.farkas@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

GOIA Irina Gabriela

Şef Lucrări Dr.

Activitate

vegetație, briologie, studii ecologice si populaționale

e-mail: irina.goia@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

CRIȘAN Florin

Şef lucr. Dr.

Activitate

e-mail: florin.crisan@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

CRISTEA Victoria

CS I, Dr.

Activitate

conservarea ex situa plantelor rare, endemice și periclitate

e-mail: victoria.cristea@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

REMIZOVSCHI Alexei

Doctorand

Şcoala Doctorală de Biologie Integrativă

e-mail: alexei.remizovschi@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

IORDACHE (FIȚ) Dumitrana

Doctorand

Şcoala Doctorală de Biologie Integrativă

e-mail: dumitrana.iordache@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

BARBU Ioana Andreea

Doctorand

Școala Doctorală de Biologie Integrativă

e-mail: ioana.barbu@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

DOBRESCUMatei-Ștefan

Doctorand

Școala Doctorală de Biologie Integrativă

e-mail:matei.dobrescu@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

POPAN Tabita Alina

Doctorand

Școala Doctorală de Biologie Integrativă

e-mail: tabita.popan@ubbcluj.ro