Biotehnologii-Servicii

Biotehnologii Vegetale și Microbiene și Interacțiuni cu Mediu

Responsabil laborator: Conf. Dr. Habil. Butiuc Anca-Livia

anca.butiuc@ubbcluj.ro

 • Analiza calitativă și cantitativă a bio-moleculelor (proteine, acizi nucleici, lipide și glucide);
 • Detecția moleculară a proteinelor și a genelor marker;
 • Analize de biochimia vegetală, biologia moleculară, fiziologia
 • Evaluarea performanței fotosintetice a plantelor expuse la condiții de stres abiotic
 • Evaluarea poluării apelor prin bioteste cu culturi microalgale, prin teste de germinație și analiză microbiologică;
 • Servicii de identificare morfologică și moleculară a diferitelor specii de plante;
 • Servicii de histologia și anatomia plantelor (realizarea de secțiuni, preparate permanente, analiză);
 • Manipularea culturilor de alge, țesut vegetal, microorganisme (bacterii, ciuperci);
 • Servicii de monitorizare a comunităților de plante;
 • Studii de impact cu implicații socio-ecologie ale impactului managementului ariilor protejate și conservarea valorilor naturale;
 • Identificarea moleculară a microorganismelor (bacterii, ciuperci);
 • Testarea efectelor unor compuși chimici sau extracte vegetale asupra microorganismelor;
 • Testarea microbiologică a unor produse cosmetice;
 • Determinarea de activități enzimatice microbiene din medii terestre și acvatice; -Testarea efectelor unor compuși chimici sau extracte vegetale asupra microorganismelor și a biofilmelor microbiene.

Grupul de Biologia toleranței plantelor la stresul ambiental

Grupul de genetică vegetală și biotehnologii