Biologia toleranței plantelor-Lab

Grupul de Biologia toleranței plantelor la stresul ambiental

Domenii specifice de interes:

  • Investigarea fiziologia toleranței stresului ambiental la plante;
  • Descifrarea mecanismelor moleculare care permit adaptarea plantelor la stresul salin, a prezenței metalelor grele și a contaminanților organici;
  • Investigarea interacțiunilor dintre plante și microorganismele prezente la rizosfera acestora în condiții de mediu salin sau contaminat;
  • Explorarea potențialului plantelor și microorganismelor asociate rizosferei acestora în fitoremedierea solurilor contaminate cu metale grele.

Membrii:

PODAR Dorina

Conferenţiar Dr.

CV

Activitate

-Investigarea mecanismelor moleculare și biochimice a toleranței la stresul ambiental la plante;

-Investigarea transportorilor ionilor metalici implicați în nutriția plantelor și în rezistența/toleranța la factori de stres din mediu;

-Evaluarea biodiversității microorganismelor prezente în rizosfera plantelor crescute pe soluri contaminate cu metale grele sau compuși organici;

-Evaluarea potențialului de fito-/bioremediere a plantelor și microorganismelor asociate rizosferei acestora;

-Evaluarea modalităților de biofortificare a hranei de origine vegetală;

-Utilizarea anatomiei plantelor ca metodă de analiză a biodiversității plantelor.

e-mail: dorina.podar@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

SZEKÉLY Gyöngyi

Conferențiar Dr.

Activitate

-Fiziologia și biologia moleculară a plantelor în condiții de stres salin.

e-mail: gyongyi.szekely@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

VĂCAR Lorena Cristina

Doctorand Şcoala Doctorală de Biologie Integrativă

Activitate

-Investigarea biodiversității, a mecanismelor moleculare și a potențialului de utilizare pentru remediere a fungilor asociați rizosferei plantelor prezente pe soluri contaminate cu metale grele.

-Analiza microorganismelor cu potențial biodeteriorativ asupra obiectelor de patrimoniu, cărți și tablouri: diversitate și echipamente enzimatice implicate.

e-mail: lorena.vacar@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

TIODAR Dana Emanuela

Doctorand Şcoala Doctorală de Biologie Integrativă

Activitate

-Descifrarea mecanismelor moleculare de toleranță/rezistență a plantelor la metale grele;

-Investigarea potențialului de utilizare a plantelor în fitoremedierea solurilor contaminate cu metale grele.

email: dana.tiodar@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

GRIMM Mihai Cristian

Masterand Biotehnologie moleculară

Activitate

-Investigarea biodiversității, a mecanismelor moleculare și a potențialului de utilizare pentru remediere a bacteriilor asociate rizosferei plantelor prezente pe soluri contaminate cu metale grele.

Profil Google Scholar