Biochimie-Servicii

Biologie Moleculară, Biochimie și Biofizică

Responsabil laborator: Prof. Dr. Habil. Banciu Horia

horia.banciu@ubbcluj.ro

  • Analiza calitativă și cantitativă a bio-moleculelor (proteine, acizi nucleici, lipide și glucide);
  • Detecția moleculară a proteinelor și a genelor marker;
  • Facilități în creșterea și manipularea animalelor de laborator, cultivarea și manipularea celulelor de mamifere (celule primare și  linii celulare);
  • Testarea efectelor unor extracte vegetale, nanoformulări medicamentoase, polimerilor sintetici asupra liniilor celulare de mamifere și umane (in vitro) și asupra modelului animal de tip murin (in vivo).