Biochimie-Lab

Biologie Moleculară, Biochimie și Biofizică (LBMBB)

BANCIU Horia Leonard

Prof. Dr. Habil. membru în Şcoala Doctorală de Biologie Integrativă

Activitate

Responsabil laborator Biologie Moleculară, Biochimie și Biofizică

email: horia.banciu@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar