Biotehnologii vegetale-Lab

Biotehnologii Vegetale și Microbiene și Interacțiuni cu Mediu

Responsabil laborator: Conf. Dr. Habil. Butiuc Anca-Livia

Investigarea structurii, fiziologiei și ecologiei microorganismelor și plantelor

BUTIUC Anca

Conf. Dr. Habil.

Activitate

-Caracterizarea moleculară a organismelor și populațiilor.

e-mail: anca.keul@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

Grupuri:

Membrii:

JAKAB Endre

Şef lucr. Dr.

Activitate

-Studiul molecular al rezistenței bacteriilor împotriva compușilor antimicrobieni.

e-mail: endre.jakab@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

PAPP Judith

Şef lucr. Dr.

Activitate

-Studiul comunităților microbiene asociate cu suprafața frunzelor și a altor habitate;

-Biofilme microbiene.

e-mail: judit.papp@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

GAFTA Dan

Conferenţiar Dr.

Activitate

Ecologia comunităților vegetale.

e-mail: dan.gafta@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

CARPA Rahela

Şef lucr. Dr.

Activitate

-Microbiologie;

-Ecologie și diversitate microbiană;

-Bioaugmentare și bioremediere;

-Biotehnologii microbiene; §Cosmetice bio;

-Protecția și conservarea mediului.

e-mail:rahela.carpa@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

FARKAS Ancuța-Cristina

Şef lucr. Dr.

Activitate

-Rezistenţa la antibiotice;

-Biofilme bacteriene;

-Microbiologie moleculară;

-Biotehnologii microbiene.

e-mail: anca.farkas@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

GOIA Irina Gabriela

Şef Lucrări Dr.

Activitate

vegetație, briologie, studii ecologice si populaționale

e-mail: irina.goia@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

CRIȘAN Florin

Şef lucr. Dr.

Activitate

e-mail: florin.crisan@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

CRISTEA Victoria

CS I, Dr.

Activitate

conservarea ex situa plantelor rare, endemice și periclitate

e-mail: victoria.cristea@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

REMIZOVSCHI Alexei

Doctorand Şcoala Doctorală de Biologie Integrativă

Activitate

e-mail: alexei.remizovschi@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar

IORDACHE (FIȚ) Dumitrana

Doctorand Şcoala Doctorală de Biologie Integrativă

Activitate

e-mail: dumitrana.iordache@ubbcluj.ro

Profil Google Scholar