Proiecte curente


2011-2016 – Grant PN II-PCE, IDEI, Cod PNII-PCE-ID-3-0546, Nr. 186/ 05.10.2011. Titlul: “Diversitatea procariotelor aparţinând Domeniului Archaea din lacurile sărate din Depresiunea Transilvaniei (Centrul Romaniei)”. Valoare totala: 1.500.000 lei.(Director: Conf. Dr. BANCIU Horia-Leonard)

2016 – Grant PN III, Subprogram 1.1 - Resurse Umane - Proiecte de mobilitate pentru cercetatori cu experienta, Cod PN-III-P1-1.1-MCD-2016-0051, Nr. 15/31.08.2016. Cercetător invitat: Dr. Niculina Musat (Department of Isotope Biogeochemistry Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ Leipzig, Germany). Interval 6-12.11.2016. Buget aprobat: 7440 lei. (Director: Conf. Dr. BANCIU Horia-Leonard)

2016 - Prezent – Conf. Dr. BANCIU Horia-Leonard membru in Proiect cofinanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEDR, 2014-2020 - Program Operațional Competitivitate, Axă prioritară 1 – „Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor”, Acțiune: 1.2.3 - Parteneriate pentru transfer de cunoștințe. Cod: ID P_40_374; Nr. contract: 14/01.09.2016; Director: Alin Mihăilă; Titlu proiect: Parteneriat pentru transferul de tehnologii inovative și materiale avansate în domeniul artelor vizuale (producție, conservare, restaurare) (UBB-TeMATIC-Art).

2012-2016 - Grant naţional UEFISCDI tip Parteneriate Titlu: Dezvoltarea şi evaluarea preclinică a unor nano-sisteme farmaceutice pentru terapia la ţintă a cancerului colorectal” (CRCnanoTHER), cod: PN-II-PT-PCCA-2011-3-2-1060, contract nr.95/2010, Director: Prof. Dr. Laurian Vlase, Universitatea de Medicina si Farmacie „Iuliu-Hatieganu”, Cluj-Napoca, Responsabil partener1 Universitatea „Babes-Bolyai”, Responsabil partener Universitatea Babeş-Bolyai -Manuela Banciu, Valoare totala partener 1: 750000 RON

2015-2017- Grant national UEFISCDI tip Resurse umane TE, titlu: Reeducarea macrofagelor protumorale - premisă pentru viitoarele terapii combinate, ţintite ale cancerului, cod cod proiect PN-II-RU-TE-2014-4-1191, contract nr. 235/01.10.2015 director de proiect Manuela Banciu, valoare totală: 550000 RON.

2015- 2017- Alina Sesarman -membru in Grant UEFISCDI, tip tip Resurse umane TE, Titlul proiectului: „Doxorubicină şi curcumină co-încapsulate în nanoformulări cu timp de circulaţie prelungit pentru creşterea eficienţei terapiei cancerului de colon. Cod PN-II-RU-TE- 2014-4-0920, contract nr. 132/2015. (Director de proiect: Alina Porfire, Beneficiar: UMF Cluj-Napoca). Proiect IDEI finanțat de CNCSIS-UEFISCSU, proiect ID 50/02.09.2013., titlu: „Relicte martori ai unor procese evolutive complexe ale ecosistemelor complexe din Carpați: procese istorice și tendințe viitoare”; Director proiect: conf. dr. Keresztes Lujza. Buget total RON. 1.164.403.75 RON.

Romanian – Hungarian Bilateral Cooperation 2013-2014/668 - TÉT_12_RO-1-2013-0010/668 2013-2014 – Comparative study of osmotic stress responsive genes in Arabidopsis thaliana and fitoplankton community from Romanian salt lakes (Studiul comparativ al genelor exprimate în stresul osmotic la Arabidopsis thaliana şi comunităţile de fitoplancton din lacurile sărate din România). Director: șef lucr. dr. Székely Gyöngyi. Buget: 16200 lei

UEFISCDI/PNII RU-TE-2014-4-0831, 2015-2017: Biodiversitatea şi mecanismele de adaptare ale plantelor sălbatice din România la stresul salin, Director: șef lucr. dr. Székely Gyöngyi. Buget: 550000 lei

PN-II-RU-TE-2014-4-2727, 2015-2017: Potențialul de remediere al metalofitelor facultative spontane și al microorganismelor asociate rizosferei acestora, Membru colectiv de cercetare: șef lucr. dr. Székely Gyöngyi Buget: 550000 lei

PN-II-RU-TE-2014-4-2727, 2015-2017: Coeziune socială pusă la încercare: adaptări individuale și sociale ale furnicilor la ciuperci mirmecoparazite. Director de proiect: conf. dr. MARKO Balint. Buge 549 125 lei.

2015-2016 SEE Project, Methodological guide for monitoring antibiotic residues and antimicrobial resistance in the environment as a supporting instrument for an enhanced quality management of surface waters and groundwater. (Director: conf. dr. KEUL Anca). Valoare partener UBB: 1197663 lei.

2013-2016 PNII Parteneriate, Biotehnologii inovative pentru conservarea unor specii endemice şi/sau periclitate de Caryophyllaceae din România în scopul consolidării reţelei Natura 2000. (Membru: conf. dr. KEUL Anca). Valoare UBB 281.860 lei.

CNCSIS-UEFISCSU PN-II-RU-TE- 2014-4-2727 - 2015-2017 Potentialul de remediere al metalofitelor facultative spontane si al microorganismelor asociate rizosferei acestora. (Director: șef lucr. dr. PODAR Dorina). (550 000 Lei = 125.000 EUR)

PN-II-ID-JRP-RO-FR-2012, no. 15/01.01.2014 - Opening new avenues to model the DYnamics of Species aSsemblages by integrating Ecology and Evolution a case study from the mountain ecosystems of the Alps and the Carpathians (ODYSSEE), 2014-2016, director Dr. Mihai Pușcaș, Grădina Botanică Alexandru Borza, Universitatea Babeș-Bolyai (Membru șef lucr. dr. PODAR Dorina)

2015-2017: “The ecological and economic impacts of plant invasions on Romanian grasslands” financed by the National Council for Scientific Research in the Higher Education, Romania (director conf. dr. Ruprecht Eszter).